Фестивал културе младих «Звездаријада» је мултидисциплинарна манифестација у оквиру које се реализују различите активности у области културе намењене младима.

Циљ манифестације је стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва и аматеризма код младих, подстицање младих талената, дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури, подстицање примене нових технологија у култури и задовољавање осталих општих интереса у области културе за младе.

Сви програми су бесплатни. Организују се, по правилу, за младе од 15 до 25 година, али су и нешто млађи и старији добро дошли! И сви имају једнако право и доступност за учешће у програмима манифестације, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама.

Програм манифестације се доставља студентским парламентима високошколских установа које имају седиште на Звездари, школама/домовима ученика са подручја Општине Звездара  и чини саставни део њиховог Годишњег плана рада, у оквиру Програма сарадње са локалном заједницом и објављује на сајту Градске општине Звездара и манифестације.

Манифестација обухвата едукативне и креативне радионице, такмичења, изложбе, трибине, конкурсе, ревије, презентације и др. у различитим областима културне и уметничке делатности:


1.     Књижевност (стваралаштво);
2.     Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
3.     Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
4.     Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
5.     Уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
6.     Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
7.     Дигитално стваралаштво и мултимедији;
8.     Остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);

Ауторска права која настану у активностима у оквиру манифестације припадају аутору. Градска општина Звездара задржава право да објави радове на сајтовима  www.zvezdara.rs и  www.zvezdarijada.rs и друштвеним мрежама, да их публикује у електронској и штампаној форми, и да их користи у рекламне и промотивне сврхе које би биле у вези са делатностима Градске општине Звездара, у сврху образовања и промоције културе, без надокнаде.