„Звездарографија”

Радионице креативног писања

Дугогодишња сарадња са младима из звездарских школа на радионицама креативног писања и у другим ваннаставним активностима показала је да међу овим младим људима има оних са великим потенцијалом за писање, изражавање и промишљање. Многи из године у годину учествују на радионицама па су у складу с тим направљена два нивоа у раду: за оне који су већ учествовали на радионица и усвојили почетничке потешкоће и оне који се са истим, наравно, сусрећу. Заједнички рад и међусобна сарадња учесника на радионицама неизоставно даје добре резултате. Иинтересовањe младих људи данас је везано за активно учешће у програмима или радионицама. Одлучили смо да програм радионица оплеменимо посетама музејима, трибинама о језику и књижевности и као и до сада књижевним сусретима које смо и до сада радили. Водитељи радионица: Радица Смиљковић и Дана Ћирић.